God spreekt echt

In Zijn grote liefde en genade dringt God door de duisternis en dood heen om tot de mens te spreken.

Hij communiceert met hen die gewillig en gehoorzaam willen zijn.

Maar hoe?

Job 33: 14-17a

Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op:  in een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats.  Dan openbaart Hij het voor het oor van de mensen, en Hij verzegelt hun tuchtiging, om de mens van een verkeerde daad af te brengen.

Jezus heeft ook eens gezegd dat iedereen die bij Hem hoort, Zijn stem kan verstaan: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

Er zijn vele goede voorbeelden in de Bijbel, maar heel bijzonder is wel het verhaal van Mozes. Over hem wordt gezegd dat God heel persoonlijk met hem sprak, letterlijk staat er:

“zoals iemand spreekt met zijn vriend”   (Exodus 33:11).

Hoewel er geen “standaard” antwoord te geven is, kunnen we wel weten dat God wil dat jij en ik Zijn stem horen.

Hoe we God kunnen horen is de echte vraag. Net zoals Hij ons allen uniek heeft geschapen, spreekt Hij ook op een individuele manier  door zijn Geest tot ons allen, zelfs in gezamenlijke bijeenkomsten, want we horen Hem dan misschien niet met onze oren, maar wel met onze harten.

Het horen van Gods stem is net zo natuurlijk als een idee dat in je opkomt.
Sterker nog, dat is precies de manier waarop Hij vaak tot je spreekt. Een gedachte komt op in je hoofd – iets waarover je nog nooit hebt nagedacht – en dat zet jou aan tot handelingen die gebeden verhoort of een ander helpt die daaraan behoefte heeft.

(Lees Handelingen 8:26-40)

Coen sprak er afgelopen zondag ook over; dat hij wel eens de behoefte heeft alles “de boel de boel” te laten en zich lekker te willen terugtrekken in de stilte om enkel samen met God te verkeren.

Maar als je gedachten doorlopend onder de aanval liggen. Je bent gebonden door ziekte, door schulden, door zorgen, door je werk, door zonde of misschien wel door omstandigheden.

Deze zaken kunnen je relatie met God overweldigen.

Dick Pieterman sprak hierover, verbreek het!!!!!

En toch ……………………….

Richard Wurmbrand (Boekarest, 24 maart 1909 – Glendale, 17 februari 2001) was een Roemeens Luthers predikant, schrijver en leraar. Hij heeft vanwege zijn christelijke overtuiging veertien jaar lang in zijn vaderland Roemenië gevangengezeten. Hij was de jongste van vier zonen in een Joods gezin. Na zijn huwelijk bekeerde hij en zijn vrouw zich in 1938 tot het christendom door het getuigenis van Christian Wolfkes, een Roemeense, christelijke timmerman.

Weet waarom je Hem wil horen.

Motieven zijn belangrijk.

Hij spreekt tot mensen die in de naam van Jezus tot Hem komen.

“En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt” (Johannes 14:13).

De Bijbel zegt het volgende over Gods Woord:

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper  dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” (Hebreeën 4:12).

 

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht.  Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,

Psalm 27:8

Je eigen hart spreekt, zoek Mij. Dit wordt weer ingegeven door God zelf.

Wie verlangt niet naar de ervaring van Mozes: “zoals iemand spreekt met zijn vriend”