Gebed en Ontmoeting

Iedere even week vinden de GO-groepen plaats.
Mensen ontmoeten elkaar, bidden met elkaar en bespreken zaken met elkaar, uit het Woord of uit hun dagelijks leven.
U bent van harte welkom om u bij deze GO-groepen aan te sluiten.

Voor Informatie:  GO en WOH groepen