Has Science Discovered God?

  Psalm 19:2-5-2                   De hemel vertelt Gods eer,                                het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.              Dag op dag spreekt overvloedig,                […]