Visie op Israël

Bron: Israël en de Bijbel Vervangingstheologie Wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan tot de ontdekking komen dat het overgrote deel ervan spreekt over verleden, heden en toekomst […]